Byggkonsult AS ble etablert i 1972 og har siden drevet med rådgivende ingeniørtjenester. Kontoret holder til på Sluppen i Trondheim og har 3 ansatte. I dag eies firmaet av Torgeir Østraat og Bjørn Hofsli.

Byggkonsult AS driver med prosjektadministrasjon, prosjektering og uavhengig kontroll av alle slags typer bygg. Vi har bred erfaring fra både offentlige og private byggherrer.

Samarbeid

Vi er med i en prosjekteringsgruppe bestående av ON arkitekter og ingeniører AS samt rådgivere innenfor alle de aktuelle fagområdene som kreves. Gruppen har gjennomført prosjekteringsoppdrag innenfor områdene: Skolebygg, helsebygg, idrettsbygg, brannstasjon og gjenbruksstasjon.