velkommentil Byggkonsult

Byggkonsult AS, etablert i 1972 og basert i Trondheim, er en anerkjent leverandør av rådgivende ingeniørtjenester. Vårt ekspertiseområde inkluderer prosjektadministrasjon, prosjektering og uavhengig kontroll for ulike typer bygg, og vi betjener både offentlige og private byggherrer.

KONTAKTTJENESTER

OM OSS

Vi er med i en prosjekteringsgruppe bestående av ON arkitekter og ingeniører AS samt rådgivere innenfor alle de aktuelle fagområdene som kreves. Gruppen har gjennomført prosjekteringsoppdrag innenfor områdene: Skolebygg, helsebygg, idrettsbygg, brannstasjon og gjenbruksstasjon.