Tjenester

Prosjekt-administrasjon

Vi bistår byggherre med gjennomføring av store og små prosjekter på en trygg måte. Helt fra tidlig idefase gjennom budsjettering og anbudsfaser til sluttkontroll samt oppfølging i garantitiden.

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Byggherreombud
REFERANSER