Tjenester

Prosjektadministrasjon

Vi bistår byggherre med gjennomføring av store og små prosjekter på en trygg måte. Helt fra tidlig idefase gjennom budsjettering og anbudsfaser til sluttkontroll samt oppfølging i garantitiden.

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Byggherreombud
  • Uavhengig kontroll prosjektering og utførelse

Prosjektering

Byggkonsult tilbyr byggeteknisk rådgivning (RIB) innenfor et bredt spekter av bygg og konstruksjoner.
Vi prosjekterer bæresystemer i betong, stål og tre.
Boliger, kontorbygg og næringsbygg. Skoler, helsebygg, brannstasjoner og idrettshaller.
Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Uavhengig kontroll

Byggkonsult utfører uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet. Vi tilbyr kontroll av prosjektering (PRO) og utførelse (UTF).

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.